Najčastejšou chronickou komplikáciou

cukrovky je diabetická polyneuropatia,

ktorú má každý druhý diabetik.

Ak máte inú chronickú komplikáciu cukrovky, ako je

- diabetická retinopatia

(poškodenie sietnice, zhoršenie zraku)

- diabetická nefropatia (poškodenie obličiek)

- erektilná dysfunkcia (impotencia)

- stavy po infarkte srdca

- stavy po náhlych cievnych

mozgových príhodách

- vredy predkolenia,

kontaktujte nás, kliknite nižšie!

DROP HERE


Najčastejšou chronickou komplikáciou

cukrovky je diabetická polyneuropatia,

ktorú má každý druhý diabetik.

Ak máte inú chronickú komplikáciu cukrovky, ako je

- diabetická retinopatia

(poškodenie sietnice, zhoršenie zraku)

- diabetická nefropatia (poškodenie

obličiek)

- erektilná dysfunkcia (impotencia)

- stav po infarkte srdca

- stavy po náhlych cievnych mozgových

príhodách

- vredy predkolenia

kontaktujte nás, kliknite nižšie!

DROP HERE


Kontaktujte nás !